parallax background

Benlik Şehirleri

Yolunu Kaybetmek
Eylül 17, 2019
Ergenlik ve “Sağlıklı” Dinamik Aile
Eylül 18, 2019
 

Şehirlerin hem gün yüzüne hem karanlığa bakan çehreleri vardır. İnsanların da benlik  şehirleri ve bu şehirlerin hem gün yüzüne hem karanlığa bakan çehreleri… 

Şehirlerin hem gün yüzüne hem karanlığa bakan çehreleri vardır. Şehrin caddelerindeki hayat akışının devamlılığı ve düzeni için karanlık taraflarında düzenlemeler yapılmalıdır. Su kanalları, elektrik ve iletişimi sağlayan kablolar, gaz hatları hep şehirlerin sessiz ve karanlık tarafında bulunur. Burada her şey yolunda gittiğinde şehrin üst tarafındaki hayat akışı da kesintiye uğramadan devam eder. Yağmur sele dönüşmez, elektrik kesilmez, ısınma sorunu olmaz, pis su ile temiz su kaynakları birbirine karışmaz ve bunun neticesinde de hastalıklar ortaya çıkmaz.

Psikoterapi yolculuğuna baş koymuş bir kimse benlik şehrinde olan bitenlerden rahatsızlık duymaya başlamış olan kimsedir. Planlarının yolunda gitmemesinden sıkılmıştır, arkadaşlıklarının kesintiye uğramasından bunalmıştır, vücudundan gelen gerginlik ağrıları veya duygusal halsizlikler onu zorlamaktadır. Terapist o kimsedir ki, benlik şehrindeki kargaşayı ve endişeyi öncelikle yatıştırarak, ileriye yönelik hangi çalışmaların yapılması gerektiğini belirleyen kişidir. Kısa süreli dönemde yaptığı müdahaleler bireyin günlük yaşantısında bazı kolaylıklar sağlarken, danışanını yavaş yavaş terapi yolculuğuna hazırlar.

Terapist, kimi zaman kirli bir ortamda, kimi zaman da karanlıkta çalışacağından bu iki ortama karşı da yüksek toleransa sahip olmalıdır. Bu, terapi sürecinin sağlıklı işlemesi için öncelikli bir şarttır. Kendi hijyen kaygılarından ve karanlık korkularından dolayı gerekli müdahaleleri yapamayan terapist, danışanda yoğun bir güvensizlik oluşturur. İyileşme ümidini baltalar. Terapist unutmamalıdır ki, her şehrin caddelerinde gezilir ama alt yapısına inmek ve müdahale etmek için danışandan izin gereklidir.

Bu izin ile terapist danışanı ile ortak anlaşmasını yapmış olur ve benlik şehri altındaki sistemleri düzenlemeye başlar. İletişim sistemlerinin daha etkili hale gelmesine yardımcı olur, şehrin duygusal ısınma sorununun düzenlenmesini sağlar. Benlik şehrinin karanlıklarında çalışırken danışanın üzerinde oluşacak manevi kir, toz, incinme ve duygusal yaralanmaları giderir. Zaman içerisinde danışanın benlik şehrindeki su kaynakları birbirine karışmadıkça, sağlıklı duygular ve dürtüleri sağlıksız olanlarından daha iyi ayırt edilmeye başlandıkça duygusal zehirlenmeleri de ortadan kalkar. Duygusal “elektrik kesintilerinin”, yani alınganlıklarının giderilmesi ile olaylar karşısındaki toleransı artar ve ilişkilerini daha iyi yürütebilir hale gelir. Böylelikle, kendine has bir benlik şehrinin ana hatları oluşmaya başlıyordur.

Şehirlerin hem gün yüzüne hem karanlığa bakan çehreleri vardır. İnsanların da benlik şehirleri ve bu şehirlerin hem gün yüzüne hem karanlığa bakan çehreleri… 

Comments are closed.