parallax background

İnsan konuşarak iyileşir mi?

Ana ve Doğum Anı
Eylül 19, 2019
Depresyon Oluşumu
Ekim 19, 2019
 

Ünlü bir dil uzmanımıza göre keşif olarak hiçbir şey, ne buhar, ne elektrik, hatta ne atom enerjisi lisanın gücü ile mukayese edilemez. İnsan bu sayede zaman ve mekanı yönetir, göremediğini hayalinde canlandırır, insanları idare eder, onları hayrete düşürür ve başkalarının söylemlerini hayatına uygulayarak eylemde bulunabilir. Belki de bu yüzden Sokrat, her insanın kendisiyle veya başkasıyla konuşarak gerçeği bulabileceğine inanmıştır. Bebeklerin daha anne karnındayken ebeveynleri ile kurduğu iletişim yine ses dalgaları yoluyladır. Doğduktan sonra da bebekler aynı yumuşak sesi ararlar ve onunla sakinleşirler. Ayağını inciten bir çocuk annesinin “bir şey olmaz geçer şimdi canım” sözü üzerine kendisini daha iyi hisseder, zira kelimelerin şifa etkisi vardır.

Diğer bir anlamı da “gönül” dür dilin ve dilden kişinin gönlüne varılır. İnsanın içine giden bir yoldur. İnsanın iç halini görebilmesi için kullanılabileceği bir vasıtadır. İçindeki duygu, düşünce ve hayallerinin aynasıdır. Bir öğretmen ile konuşarak hakikatlere ulaşmanın, olgun bir insan olmanın, sevgiyi tanımanın, savaşları başlatmak ya da bitirmenin vasıtasıdır. Masallardaki hayal, tıptaki teferruat, bilimdeki teknik, fıkralardaki mizah hep dil ile öğrenilir ve nakledilir. Heiddeger’ in tabiriyle “insanın evi”dir ve her insanın evi nasıl farklı ise lisanı da farklı bir karaktere sahiptir. Bu sebeple, terapi, danışana yakın gelen bir şifa dili üzerinden yürütülür. 

Yani insan konuşarak iyileşir mi sorusunun cevabı kocaman bir “evet”tir. Zira insan kendini lisan ile bilir.  

Comments are closed.